Jméno a příjmení jako spolutvůrce našeho osudu

Numerologie nám odhaluje návody, jak prostřednictvím písmen (čísel) ovlivňovat a měnit své povahy i osudy. Nejen datum narození, ale i vše, co lze vyjádřit písmeny hraje v našem životě zásadní roli. Vibrační síla každého jména (čísla) na nás působí již v okamžiku narození. Tato jemná a neviditelná vibrace ovlivňuje náš charakter, naše talenty, slabé stránky, způsoby chování a jednání. Působí i na náš životní směr.

K důležitým numerologickým metodám (mimo často využívanou numerologii data narození a partnerskou numerologii) patří také numerologie jména a příjmení

NUMEROLOGIE JMÉNA

Pomocí vhodné volby jména můžete dopředu ovlivnit temperament a životní směřování jedince. Z rozboru křestního jména zjistíme aktivní číslo, které popisuje pravý charakter jedince (skryté věci). Dále můžeme vyjasnit hodnoty vnějších vztahů, aktivity a vystupování navenek prostřednictvím analýzy vnějšího jména. Do třetice z rozboru křestního jména můžeme analyzovat tzv. vnitřní číslo – jde o vnitřní svět jedince se svými skrytými sklony a tužbami.

Volbou odpovídajícího křestního jména lze zmírnit i obtížné datum narození či karmické vlivy z rodové linie. Rozhodně doporučuji tyto vlivy nepodceňovat, zvláště pokud vybíráte jméno pro dítě. Pro ty odvážnější doporučuji vybrat jméno pro dítě, až když bude známo datum narození. Podle jména dítěte se bude odvíjet i jeho osud, proto volte jméno s pozitivními vlivy.

Mnoho lidí se při výběru jména pro dítě, řídí tradicí a volí jméno po předcích. Nedělejte to. Do velké míry bude život dítěte ovlivněn osudem člověka, jehož jméno nosí. Nevhodným výběrem jména pro dítě můžete nevědomě negativně ovlivnit jeho životní cestu a otevřít cestu nepříznivým vlivů. Vyhněte se zbytečné karmické zátěži a zvolte pro vaše dítě vhodné jméno, které odpovídá jeho naturelu a zjednoduší mu život. Pokud vám podvědomě přijdou nápady jmen pro miminko, často nesou správné vibrace. Numerolog vám pomůže před jejich definitivní volbou.

 

NUMEROLOGIE PŘÍJMENÍ

Numerologie příjmení popisuje dispozice získané od předků. Často od jednoho z rodičů či prarodičů. Tím do našeho života vstupují vibrace z naší rodové linie, Z numerologie příjmení lze vypočítat dědičné číslo a jeho vlastnosti, které nás budou ovlivňovat. V případě svatby a změny příjmení jde o velmi zásadní věc, která do našeho současného života přináší karmické vlivy rodiny manžela (manželky). Změna příjemní po svatbě v mnoha směrech změní naši osobnost i naše osudové směřování.

 

 

NUMEROLOGIE ZMĚNY JMÉNA

Jak už bylo řečeno výše, volbou odpovídajícího jména a příjmení lze zmírnit i obtížné datum narození či karmické vliv z rodové linie vaší původní rodiny nebo manžela. Pokud si myslíte, že současné jméno a příjmení vás nějakým způsobem zatěžuje, lze vytvořit aktuální numerologický rozbor jména a příjmení a odhalit jaké energie na vás působí. Společně můžeme modifikovat celé jméno tak, aby na vás pozitivně působilo.

 

Závěrem lze shrnout, že numerologie zkvalitňuje naše životy a dopředu eliminuje nepříznivé osudové vlivy. Slova a jména totiž vyjadřují podstatu věci a osob a dávají smysl naší existenci.