Numerologie- numerologický rozbor

Zajímá vás, proč jste se narodili právě v ten určitý den a jaké je vaše životní poslání? Ptáte se, co můžete v životě očekávat? Kam směřujete? Zda naleznete vhodné zaměstnání a nebo lásku? Na které těžkosti se máte připravit a v jaké době? Proč se k vám druzí chovají tak, jak se chovají? Jakou zátěž si nesete od rodičů a prarodičů? Na takové otázky, i nesčetné další, nalézá numerologie odpovědi. Pomáhá s řešením každodenních i významných životních úkolů, ale také poskytuje cestu, jak nahlédnout hluboko do svého nitra.

Krátké představení Numerologie

Numerologie je prastarou naukou o významu čísel sahající ke kořenům starověkých civilizací. Z numerologického základu vychází rozmanité filosofie, náboženství a tajné nauky. Například Židé pracovali s mystickým systémem čísel jako součást kabaly. Současná západní numerologie vychází z řecké artimantie a židovské kabalistiky, zabývá se určováním povah a osudů lidí nejen podle jmen, ale i podle dat narození. Numerologii můžeme chápat jako pomocníka pro poznání energie v našich jménech a datech narození.

Odpradávna byly čísla jakýmsi klíčem k hledání souvislostí. Tato neviditelná vibrace ovlivňuje náš charakter, naše talenty, slabé stránky, způsoby chování a jednání. Působí i na náš životní směr. Zrcadlí se také prostřednictvím jména a příjmení, adresy bydliště, skrze data významných životních událostí a prostřednictvím osob v našem blízkém i vzdálenějším okolí.

Numerologie je úzce spjatá s astrologií a tarotem. Díky tomu lze nahlížet na probíraná témata z mnoha perspektiv. Vždy však s konkrétní a srozumitelnou odpovědí.

Máte zájem o numerologii?

Vyplňte formulář, ráda vám zavolám zpět.

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Druhy numerologických rozborů

  Numerologický rozbor je vlastní technika, jak zpracovat a vnímat informace ukryté v číslech. Takový rozbor lze provést u data narození či jiného významného dne v minulosti i v budoucnosti. Lze jej provést také na základě jména, adresy i jiných ukazatelů s námi spojených. Rozbor odhalí slabé i silné životní a osobnostní stránky, zdravotní, vztahové, pracovní i další dispozice. Poskytne vhled do vývoje událostí ve vašem životě. Pomůže s výběrem jména potomka, příhodného data svatby, koupi auta či domu, s finanční stránkou či s hledáním vhodného protějšku. Dá nahlédnout do dynamiky vašeho partnerského vztahu, vztahů na pracovišti, s přáteli i v rodině. Důležitým aspektem rozboru není jen popis skutečnosti a zviditelnění skrytých věcí.

  Numerologie lze zaké využít i pro podnikání například při výběru vhodného termínu jeho zahájení i pro případ dalších úředních jednání. Skrze numerologii lze vybrat harmonický název produktu. Pokud si nejste jisti  vhodnou značku pro auto, i zde vám numerologie může pomoci.

  V rámci numerologického rozboru pracují také s dalšími technikami: Vzájemné propojení numerologie, tarotu a astrologie je nesmírně mocným nástrojem pochopení a pomoci.

  V jakých konkrétních oblastech numerologie pomáhá? 

  ⊗ Poskytuje objektivu v náhledu na váš temperament a životní cestu.

  ⊗ Ukazuje vám studijní a profesní směřování.

  ⊗ V rámci sebepoznání umožnuje pozitivněji ovlivňovat osud.

  ⊗ Nezastupitelným pomocníkem v oblasti partnerských (mezilidských) vztahů.

  ⊗ Efektivně vybírá a modifikuje jména a příjmení pro děti/dospělé.

  ⊗ Zjištuje vhodné termíny důležitých událostí a úředních jednání.

  ⊗ Pomocníkem v podnikání: Při výběru názvu firmy, společníků a spolupracovníků.

  ⊗ Při výběru bydliště a provozovny.

  ⊗ V personalistice a výběrových řízeních.