Numerologie- numerologický rozbor

Zajímá vás, proč jste se narodili právě v ten určitý den a jaké je vaše životní poslání? Kladete si například praktické otázky typu, proč jsem stále sám (sama) nebo proč mám tzv. „smůlu na nevhodné protějšky“, či proč musím chodit do práce, která mne nebaví? Odpověď vám dá numerologie, prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození.

Když se člověk narodí a vstoupí do světa, nic není náhoda. Neseme si obraz svých (pra)rodičů a hledáme cestu životem. Vše, co máme v životě zvládnout a s čím se setkáme, máme určeno právě v datu narození. Každé číslo v datu narození nám odhaluje část naší osobnosti, naše vlohy, nadání, dispozice či omezení k tomu či onomu. Numerologie nám zprostředkuje informace o tom, jaké bylo naše dětství, jaký máme vztah ke svým nejbližším. Stejně tak nám přiblíží a pomůže pochopit zátěžové situace – složité vztahy například k majetku, penězům i například ke spolupracovníkům. Numerologie podle data narození ukáže na naše zdravotní dispozice a stínová místa charakteru.

Máte zájem o numerologii?

Vyplňte formulář, ráda vám zavolám zpět.

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Jaký je význam numerologie?

  Numerologie je prastarou naukou o významu čísel, která nám umožňuje pochopit energie ovlivňující naše životy. Numerologie není „zábavnou hrou s čísly ani náhražkou života“. Numerologii můžeme chápat jako pomocníka pro poznání energie v našich jménech a datech narození. Čísla jsou v numerologii jakýmsi klíčem k hledání souvislostí. Čísla nenesou jen početní význam, ale mají svou kvalitu. Tato neviditelná vibrace ovlivňuje náš charakter, naše talenty, slabé stránky, způsoby chování a jednání. Působí i na náš životní směr. Zrcadlí se také prostřednictvím jména a příjmení, adresy bydliště, skrze data významných životních událostí a prostřednictvím osob v našem blízkém i vzdálenějším okolí.

  Jak dělám numerologický rozbor?

  Povahu a charakter člověka popisuji nejen numerologickým rozborem data narození, ale i numerologickým rozborem jména a příjmení, který nám přinese doplňující informace o našich vlohách, vrozených dispozicích i nejrozmanitějších aspektech naší osobnosti. Stejně tak jako o rodových vlivech ve jménech a příjmení. Numerologie vám může pomoci s výběrem jména pro dítě nebo změnou současného jména tak, abychom zmírnili rodové napěťové vlivy.

  Poznejte sami sebe i svou nejbližší rodinu pomocí numerologie podle data narození a numerologie jmen. Díky číselnému rozboru data narození i jména (příjmení) budete vědět, po kom jste zdědili určité sklony i zátěže, pomocí karmické numerologie pochopíte, proč se vám některé věci dějí. Do určité míry tak získáte schopnost je ovlivnit nebo alespoň zmírnit jejich následek