Narušené vztahy v rodině

Mezilidské vztahy jsou sami o sobě značně komplikované. Mnohdy se bohužel stává, že si se svými nejbližšími nerozumíme, a když bychom to rádi napravili, nevíme, jak na to. Co si budeme povídat, součástí vztahů jsou do značné míry emoce, pláč, křivda, výčitky a podobně.

Máte zájem o mé služby?

Vyplňte formulář, ráda vám zavolám zpět.

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Jakých nejčastějších chyb se členové rodiny dopouští?

  • Urážky a kritika druhých
  • Špatné začlenění v rodině
  • Lži a podvody
  • Neschopnost uznat názor druhých
  • Řešení problémů s někým jiným namísto toho, abyste si to vyříkali s dotyčnou osobou

  S čím vám mohu pomoci?

  • Vyjasníme vaše nejbližší rodinné vztahy
  • Vysvětlíme si tíživé události z minulosti
  • Pojmenujeme hlavní rodinná témata
  • Odhalíme, v čem vázne fungování rodiny, a zkusíme najít řešení, jak problém vyřešit.

  Vztah mezi otcem a dcerou

  Vztahy mezi dětmi a rodiči nejsou vždy úplně ideální. Děti mohou odmítat podřízení se rodičům, chovat se vůči nim drze a nerespektovat je jako autoritu. Přesto hrají rodiče v životě dítěte velmi důležitou roli. Matka naučí dívku být ženou, mohou spolu sdílet radosti i starosti, a to včetně intimních záležitostí. Otec dceři zase poskytne rady, ochranu a pocit bezpečí, přesto se mnohdy cítí nedoceněný.

  Většina dívek si dobře rozumí s matkou, otec má v rodině autoritativní roli. Díky němu si ale dcera utváří hodnoty, získává základní vzor muže a utváří si představu o tom, jak se muži chovají. Vztah mezi otcem a dcerou ovlivňuje její budoucí vztahy.

  S čím vám mohu pomoci?

  • Sestavíme rodinný horoskop a vyjasníme vaše nejbližší rodinné vztahy.
  • Pojmenujeme hlavní rodinná témata.
  • Poukážeme na dědičné vlastnosti.
  • Odhalíme, v čem váš vztah vázne, a nalezneme řešení, jak problém vyřešit.
  • Ukážeme na nedostatky a negativní rysy, abyste na sobě mohli zapracovat.