Karmická numerologie

Tušíte, že váš vstup do tohoto světa nebyl náhodný? Že v sobě máte zakódavaný obraz svých (pra)rodičů a celé rodové linie? Zajímavá vás, co vaše datum narození znamená pro váš osud? Jste otevření zvědomit vašeho významná života témata? Chcete odhalit možné důsledky vašich činů dávných i současných? Víte, že karmickou zátěž dědíte nejen po svých předcích, ale sami si ji vytváříte svým postojem v současném životě? 

Krátké představení Karmické numerologie

Karmická numerologie vychází z numerologie, která člověku pomáhá pochopit silná a slabá místa i to, jak je zvládnout a využít. Na rozdíl od klasické numerologie se soustředí na pochopení vztahů a hlubších vazeb v rodové linii. Ukazuje vám, že se v životě nic neděje náhodou. Karmická numerologie vám odhalí karmickou zátěž i karmické vlohy. Rozkrývá tedy důsledky minulých i budoucích činů.

Dynamika karmických vazeb je často skrytá a v běžném dění života těžko postřehnutelná. Karmická numerologie vám umožňuje vědomě pochopit, kdo jste a kam směřuje. Můžete s ní pracovat v závislosti na vašich potřebách a cílech. Karmické vazby, které jsou pro vás negativní, tato forma numerologie pomáhá zviditelnit a rozpoznat jejich význam. Ukazuje cesty a možnosti, jak je zmírnit a nebo rovnou eliminovat. Tím se váš život stane svobodnější. Získáte nad ním větší kontrolu, nadhled a volnost.

Máte zájem o karmickou numerologii?

Vyplňte formulář, ráda vám zavolám zpět.

    Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

    Druhy karmických rozborů

    Jde o rozmanité karmické rozbory na základě analýzy vašeho data narození. Vaše činy a vše, co prožíváte, Vás utváří pro budoucí život, úroveň duševní zkušenosti pak určuje, charakter karmických programů.

    Každé číslo v datu narození vám odhaluje část osobnosti, vlohy, nadání, dispozice či omezení k tomu či onomu. Zprostředkuje informace o tom, jaké bylo vaše dětství, jaký máte vztah ke svým nejbližším. Stejně tak vám přiblíží a pomůže pochopit zátěžové situace – složité vztahy například k majetku, penězům i ke spolupracovníkům. Karmický rozbor vás upozorní na zdravotní dispozice a stínová místa vašeho charakteru.

    V jakých konkrétních oblastech karmická numerologie pomáhá? 

    ⊗ Odhaluje naší osobnost, taková, jaká skutečně je.

    ⊗ Ukazuje na váš potenciál i náchylnost k nemocem.

    ⊗ Bez obalu upozorňuje na naše charakterové dědičné zátěže.

    ⊗ Objektivně popísuje naše predispozice a konkrétně analyzuje „karmické bloky“,

    ⊗ Vypravuje o tom, jaké bylo vaše dětství.

    ⊗ Poukazuje na to, jaký máte vztah k rodičům/přibuzným.

    ⊗ Přinese pochopení rozmanitých zátěžových situacích.

    ⊗ Dodá vysvětlení pro tíživé otázky z minulosti.

    ⊗ Ukazuje, jakým směrem se ubírat a čeho se do budoucna vyvarovat.

    ⊗ Vybere harmickou adresu bydliště, pracoviště, firmy či pomůže s vhodnými termíny.