Numerologie - výběr jména a příjmení. Jméno pro dítě.

Zajímá vás, jaké energie jsou součástí vašeho jména a příjmení a jak působí na vaši povahu? Ptáte se, co můžete ve svém životě očekávat? Proč se k vám druzí chovají tak, jak se chovají? Jakou zátěž si nesete od rodičů a prarodičů? Případně si nejste jisti, jaké příjmení si vybrat po svatbě nebo se necítíte se svými současným jménem (příjmením) v souladu? Nebo byste rádi výběrem vhodného křestného jména (příjmení) podpořili osud svého potomka? A pomohli tak, zmírnit zátěž z rodové linie? Numerologie vám tyto informace velmi ráda poskytne.

Druhy jmenných numerologických rozborů

V rámci numerologie jmen a příjemní pracuji tak, že jednotlivá písmena ze jména, převádím na čísla, která interpretuji na základě jejich specifických významů. Využívám převodový klíč tzv. Chaldejskou tabulku.

Důležitým aspektem numerologického rozboru není jen popis charakteru a objektivní skutečnosti, ale i zviditelnění skrytých věcí. S numerologií jména souvisí i numerologie příjmení, která popisuje dispozice získané od rodičů a prarodičů. Když dojde ke změně příjmení v důsledku sňatku, je třeba počítat s tím že se částečně změní naše osobnost i osudové směrování.

Ze jmenného numerologického rozboru lze vypočítat a interpretovat tzv. osobní čísla (jmenné číslo, vnitřní číslo, vnější číslo a dědičná čísla). Jmenné číslo patří k nejdůležitějším osobním číslům jedince. Poskytuje všeobecný pohled na charakter, vlohy a příležitosti dané osoby, popisuje jeho silné a slabé stránky a podkrývá nám také základní osudové směřování. Vnitřní číslo ukazuje na niterní svět člověka, jeho skryté, potlačované povahové rysy, vlasnosti, zájmy a přání. Vnější číslo přináší informace o tom, jakým způsobem se jedinec projevuje navenek a jak ho vnímá jeho okolí. Rozborem křestního jména zjistíme aktivní číslo, které popisuje pravý charakter jedince, odhaluje skryté povahové rysy, které nejsou na první pohled patrné. Dědičné číslo souvisí z analýzou příjmení, která odhaluje přínos a zátěže vašich předků.

Máte zájem o numerologii jmen?

Vyplňte formulář, ráda vám zavolám zpět.

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Co vše může být součástí numerologického rozboru?

  Stěžejní informace k jmennému rozboru přináší číslo dne narození (významné povahové rysy a životním směřování). Dalším důležitou součástí numerologického rozboru je zjištění a interpretace osudového čísla z data narození. Tato číslená vibrace popisuje příležitosti, ale i těžkosti životní cesty a přibližuje váš životní směr. Vypovídá o zdravotním stavu nebo možnostech profesního zaměření.

  V numerologii hrají nepřehlédnutelnou roli také tarotové karty, které mohou mimo jiné interpretovat osobním čísla vycházející z numerologického rozboru.

  V jakých oblastech lze pracovat s numerologií jmen?

  ⊗ Při výběru jména pro dítě.

  ⊗ Při modifikaci jmen a příjemní pro dospělé.

  ⊗ Při výběru svatebního příjmení.

  ⊗ V rámci partnerská numerologie.

  ⊗ Pomocníkem v podnikání: Při výběru názvu firmy a produktu.

  ⊗ Při výběru adresy bydliště, provozovny či sídla firmy.