Astrologie a numerologie pro firmy Praha 9 - Mgr. Klára Pokorná

V rámci firemního poradenství nabízím

Nedaří se vám s kolegy a spolupracovníky najít společnou řeč? Chcete vytvořit opravdu kvalitní tým, na který se budete moci za každých okolností spolehnout? Váháte nad otázkou, jestli vůbec a s kým začít podnikat? Přemýšlíte nad rozšířením portfolia, ale nejste si jisti, kudy se vydat? Čeká vás důležitá fúze nebo akvizice a váháte s termínem? Firemní poradenství je tu pro vás!

Nahlížím na společnosti a firmy jako na živý systém s vnitřní dynamikou i vnějšími neustále se měnícími vazbami. Vztahy, proudy a vazby uvnitř i vně společnosti lze čitelně a zřetelně popsat pomocí astrologie a numerologie do značné hloubky. Takový popis nabídne přehled možností, dispozic a cest, kterými se firma může úspěšně posouvat vpřed a prosperovat. Stejně tak ukáže limity, možné překážky a komplikace, které bude nutné překonat. Vyjeví dokonce období, ve kterých lze očekávat výzvy různého charakteru. Předestře i vhodné způsoby, jak takovépřekážky úspěšně zvládnout.

Máte zájem o firemní poradenství?

Vyplňte formulář, ráda vám zavolám zpět.

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Co pro vás mohu konkrétně zajistit?

  ⊗ Popíši vám, v jaké oblasti je pro vás příhodné podnikat a zda máte podnikatelský talent.

  ⊗ V rámci poradenství v podnikání  vytvořím analýzu společníků a spolupracovníků.

  ⊗ Určím, s kým je vhodné spolupracovat a obchodovat.

  ⊗ Zhodnotím vhodné termíny akvizic, fúzí a důležitých investičních a obchodních kroků.

  ⊗ Vyberu příhodný název a adresu nové společnosti.

  ⊗ Předestřu minulé podnikatelské zátěže a možnosti, jak se jim do budoucna vyvarovat.

  ⊗ Nastíním prognózu vaší společnosti z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

  ⊗ Popíši a vysvětlím vliv názvu a adresy již existujících firem na jejich celkovou situaci.

  ⊗ Ukáži také na minulé podnikatelské zátěže a popíši vlastnosti názvu a adresy existujících firem.

  ⊗ Vylepšíme spolu postavení vaší společnosti na trhu.

   

  Pomohu vám taktéž s personalistikou ve firmě

   

  ⊗ Optimalizujeme i funkčnost týmů, pracovních skupin a managementu.

  ⊗ Upozorním vás na silné a slabé stránky uchazečů či obchodních partnerů.

  ⊗ Navrhnu úpravy stávajícího pracovního kolektivu a mnoho dalšího.