Numerologie ve vztahu

Jaké skryté síly a vlivy ovlivňují vaše vztahy? Jak si poradit s těžkostmi a výzvami, které váš vztah přináší? Jaké má vaše soužití silné stránky, na kterých jej lze budovat? Tento partnerský numerologický rozbor podá ucelený přehled o vazbách a silách utvářejících váš partnerský vztah. Pomůže vám se rozhodnout, zda vztah opustit či v něm pokračovat a jakým způsobem. Lze také tímto způsobem vyléčit zranění ze vztahů minulých a do těch nových tak vstoupit s čistým štítem.

Partnerský rozbor může být postaven na datech narození obou partnerů i jejich jménech a příjmeních.Umožní vybrat nejvhodnější příjmení novomanželům, které jejich osudy bude dál ovlivňovat. Partnerskou numerologii kombinuji s partnerskou astrologií. Obě tyto metody se velmi efektivně doplňují. Astrologie jde v rámci rozboru partnerského soužití ještě hlouběji a využívá k tomu rozmanité astrologické srovnávací techniky, například synastrii. Kompletní partnerský rozbor nás obeznámí s tím, jak se partneři vzájemně ovlivňují, co do vztahu budou přinášet a s čím do vztahu vešli. Odhalí vzájemné sympatie a antipatie. Ukáže, zda je vztah životaschopný a zda v něm budou partneři vzkvétat či nikoli. Nastíní, kde vztah skřípe a kde se naopak vyvíjí harmonicky. Prozradí, co partneři ve vztahu hledají a s čím budou ve svém nitru konfrontování. Pomohu vám s analýzou případných nedostatků ve vztahu, nabídnu cesty, kterými je lze napravit. Poznáte, na základě čeho váš vztah vznikl, co vás svedlo dohromady a co vše ho utváří. Také uvidíte, co máte společné a co vše si můžete nebo nemůžete dát.

Věnuji se také předmanželské typologii vztahu. Ta udává prognózu vývoje vztahu v případě budoucího uzavření manželství a to jak na základě předmanželského vztahu, tak na základě data sňatku a zvoleného společného příjemní.

Pokud jste v současnosti bez vztahu, partnerská numerologie odhalí, jaké typy potenciálních partnerů přitahujete a jaké typy přitahují vás. Kdy je vhodné aktivně hledat, kdy je vhodné naopak zůstat v ústraní. Astrologickým a numerologickým rozborem popíši, jaké jsou vaše ideální představy o lásce a sexu. Ukážu vám, jakým způsobem tyto potřeby projevujete sobě a druhým a jaké projevy od druhých očekáváte.

Máte zájem o numerologii ve vztahu?

Vyplňte formulář, ráda vám zavolám zpět.

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Shrnutí partnerské numerologie

  V páru zákonitě vyvstávají mnohá témata, která dříve byla skrytá a uspaná. Partnerský rozbor vám přinese následující:

  • Seznámíte se s možnostmi i úskalími vaší společné životní cesty i vaší individuální cesty ve vztahu.
  • Poodhalíte hlavní aspekty vašich povah, vloh, životního stylu a karmy rodové linie.
  • Dozvíte se, kde a jakým způsobem se s partnerem budete navzájem ovlivňovat.
  • Pochopíte, proč se ve vztahu dějí určité věci. Budete je moci tak do jisté míry ovlivnit nebo zmírnit jejich následky.
  • Uvidíte, v jakých oblastech si s partnerem poskytnete vzájemnou podporu, a kde budete naopak řešit konflikty kvůli rozdílnosti povah.
  • Zodpovíte otázku, co máte s partnerem společného a na základě čeho jste vybudovali vztah.
  • Pochopíte vztahy kolem vás a dokážete víc tolerovat svoje slabiny i slabiny druhých.
  • Poznáte, co společného můžete sdílet při intimních chvílích tělesně i emocionálně.

   

  Partnerskou astrologii a numerologii můžete směle brát jako jedinečný nástroj k pochopení vztahů kolem vás, k získání větší tolerance ke slabinám druhých, ale i vašim vlastním.