Partnerské horoskopy – synastrie

Chcete-li proniknout do hloubky svých partnerských vztahů a zjistit, jak na sebe s partnerem vzájemně reagujete, požádejte o výklad partnerského horoskopu za pomocí srovnávací techniky – synastrie. Partnerské horoskopy nám objektivně zhodnotí, zda jste schopni vytvořit funkční partnerský vztah. Z partnerských horoskopů vyčteme, v čem jsou největší ohniska sporu zatěžující partnerský vztah, v jakých oblastech existuje nesoulad nebo z čeho pramení vzájemná podpora a harmonie.

Pokud spolu lidé vytvoří partnerský vztah, objeví se mnoho témat, které ovlivní jejich společné soužití. Jednotlivé planety v partnerském horoskopu nám ukazují, kde a jakým způsobem se budete s partnerem navzájem ovlivňovat. Uvidíme, kde si dáváte vzájemnou podporu, kde řešíte konflikty kvůli rozdílnosti povah nebo kde vám partner posiluje sebevědomí a rozvoj osobnosti. Na základě partnerského srovnání si ujasníme vaše společné emocionální a duševní propojení.

Mnoho otázek nás například v této souvislosti napadá: Budete schopni si s partnerem poskytnout ochranu a pocit bezpečí? Bude to vztah plný blízkosti a intimity nebo mateřské vodění za ručičku? Důležitou otázkou také je způsob a hloubka vzájmené komunikace. Pokud bude docházet ke střetům kvůli rozdílných názorů, zjistíte, v jaké oblasti se budou odehrávat.  Dalším důležitým hlediskem je akčnost vztahu. Podíváme se na to, kde se budete s partnerem vzájemně stimulovat a soupeřit o dominanci. V jaké oblasti se naopak budete nejvíce podporovat – kde je možné hledat velkorysost, toleranci a radost. Společně také budeme hledat aspekty, které propůjčují vašemu vztahu stálost, jistotu, spolehlivost nebo zodpovědnost. V rámci rozboru partnerského horoskopu vám odpovím na otázku, zda si dokážete s partnerem vymezit hranice, rozdělit úkoly či navedu vás, kde hledat hlavní omezení vztahu. Zanalyzuji,  zda si partnerem poskytujete dostatečnou nezávislost a svobodu, v čem si partnera idealizujete a kde vznikají nedorozumění. Nakonec se podíváme na to nejobtížnější – komplexy a závislosti, které se derou v partnerství na povrch. Na základě partnerského srovnání vám ukáži, zda existuje ve  vašem vztahu mocenský boj, závislosti, skrytá manipulace či kontrola.  To jsou jedny z nejobtížnějších aspektů, které je nutné ovládat, abyste byli schopni žít v trvalém partnerském svazku.

Závěrem lze říci, že partneři, se kterými navazujeme vztahy, jsou vždycky v danou chvíli ti praví, kteří nás učí, co v daný moment zrovna potřebujeme. Důležité je uvědomit si, že v našem partnerovi poznáváme sami sebe a zrcadlíme si tak rozmanité stránky naší povahy. Pomocí partnerských horoskopů více poznáme sami sebe a začneme žít pravdivější život.