Pohled na naše vztahy prostřednictvím partnerské numerologie

Partnerskou numerologií lze zkoumat veškeré mezilidské vztahy. Konkrétní čísla nám odhalují sympatie a antipatie mezi lidmi a odpovídají nám na otázku, zda se k sobě vybraní lidé hodí. Partnerství a vztahy lze zkoumat z mnoha úhlů pohledu – při výběru partnerů, přátel, spolupracovníků nebo společníků ve firmě. Partnerská numerologie je z této kategorie pravděpodobně nejoblíbenějším tématem, protože nám dává nahlédnout pod pokličku fungování partnerských vztahů.

Osobnostní a partnerské numerologické rozbory

Existuje bezpočet druhů numerologických rozborů, jež lze využít jak v osobnostní tak partnerské numerologii. Od detailních numerologických rozborů dat narození partnerů, přes obsáhlé numerologické rozbory jména a příjmení partnerů ke zkoumání minulosti, současnosti i budoucnosti trvalého svazku. Pomocí kompletního numerologického rozboru se můžete dozvědět možnosti a úskalí vaší životní cesty. Numerologie poodhaluje hlavní aspekty vašich povah, vloh, životním směru a karmě rodové linie. Prostřednictvím partnerské numerologie pochopíte, proč se vám v partnerském vztahu určité věci dějí a můžete je do určité míry ovlivnit nebo zmírnit jejich následek.

Partnerská numerologie

Pokud spolu lidé vytvoří partnerský vztah, objeví se mnoho témat, které vyplynou v rámci společné soužití. Partnerská numerologie nám poodhalí, kde a jakým způsobem se budete s partnerem navzájem ovlivňovat. Uvidíte, v jakých oblastech si s partnerem dáváte vzájemnou podporu, kde řešíte konflikty kvůli rozdílnosti povah nebo kde vám partner posiluje rozvoj osobnosti. Zodpovězení otázky, co máte s partnerem společného a na základě čeho jste vlastně vytvořili vztah, je dalším významným aspektem partnerské numerologie.

Typy numerologických rozborů

Při zkoumaní a analýze partnerského vztahu doporučuji pracovat s několika typy číselných numerologických rozborů: Nejznámější a velmi efektivní partnerské srovnání vychází z analýzy číselných partnerských mřížek, které se sestavují podle data narození.  Do číselné mřížky můžeme zapsat i jmenné rozbory obou partnerů převedené na čísla. Po doplnění do tabulky tak vznikají individuální numerologické diagramy, které se v rámci partnerské numerologie porovnávají. Dále je možné srovnání osudových čísel obou partnerů a vyhodnocení jejich slučitelnosti. Díky nim vyčteme životní cestu, zdravotní dispozice a karmické úkoly. Partnerská numerologie dále pracuje s detailní analýzou partnerství prostřednictvím rozborů jmenných čísel obou partnerů. Jmenné numerologické rozbory nám doplňuji numerologickou analýzu data narození a informují nás o charakteru, vlohách či omezení. Stejně tak jako o naší životní cestě. Jak již bylo řečeno, lze je také doplnit do numerologické mřížky.

 

Na závěr je možné shrnout, že větší snášenlivost čísel přináší lidem do života více pohody a méně problémů a naopak. Nicméně není možné pohlížet na čísla černobíle. Každý člověk je individualitou a vliv čísel je závislý na rodinném a sociálního prostředí, kde byl jedinec vychován. Partnerskou numerologii můžeme směle brát jako jedinečný nástroj k pochopení vztahů kolem nás, k získání větší tolerance ke slabinám druhých, ale i našim vlastním.