Co napoví sny o nevěře?

Už pradávné civilizace i malá kmenová uspořádání věřila ve význam a poselství snů. Sny jsou odrazem nitra. Zprostředkovávají nám kontakt s naším nevědomím a naší duší. Většinu snů si po probuzení nepamatujeme. Ze zlomku snů, které nám utkví v paměti, je malý podíl těch, které v nás zarezonují déle. Dovedou nás zasáhnout, probudit potlačované emoce a bolesti. Jedním z takových druhů snů jsou ty o nevěře a tělesné intimitě.

Pokud v nás nějaký sen rozjitří emoce a pocity, může být i v dnešní racionální době a kultuře těžké se neubránit snaze a touze pochopit zprávu, kterou nám sen přináší. Zprávu od nás pro nás….

JAK INTERPRETOVAT SNY?

Vysvětlit sen, jeho význam a nebo dokonce interpretovat ho správně jako poselství naší intuice je velmi obtížný úkol. Jednou z možností je nahlédnout do snářů. Zde však najdeme informace zobecněné, mnohdy jen útržkovité a zcela bez zasazení do individuálního kontextu. To často vede nejen k nepochopení snu, ale může vést i k nevhodným rozhodnutím. Sny je často nemožné chápat rozumem. Vždyť přicházejí z podvědomí a nebo od vyššího já, z intuice. Ani jedna z těchto „říší“ není místem, ke kterému má naše vědomí přístup. Celá zpráva snu se pak promítne do záblesků, které rozum a naše vědomí ne zcela dobře chápe.

OPAKOVANÉ SNY

Čemu je třeba věnovat pozornost, jsou opakující se sny. Ty mohou mít svůj emoční náboj stále stejný a nebo vyvíjející se. V takových případech je jasné, že jimi volá naše nitro o pozornost. Může jít o staré bolesti a křivdy, traumata a zlé zkušenosti, které se snažíme potlačit. Také se může jednat o výzvu ke změně života určitým směrem. Pokud obě tyto oblasti zanedbáme, o to více se nám budou do snů promítat.

SNY O NEVĚŘE

Mezi nejčastější sny, se kterými se na mě obracíte, jsou ty o nevěře. Intimita je jedním z nejniternějších prožitků v životě. Není proto divu, že je protkána celou naší bytostí, tělem, duší i duchem. Snadno se tak dostává do snů. Sny o partnerovi, který si našel novou lásku a odstěhoval se za ní, trápí mnoho žen. Ráno se pak probouzejí celé skleslé, možná i se slzami v očích. Rovněž sny, kdy jsme sami nevěrní, nejsou výjimkou. Ne všechny sny se splní, nejčastěji na něco upozorňují. Podobné sny mohou trápit samozřejmě i muže.

Zdají se vám sny o nevěře opakovaně? Možná je to znamení, že by bylo více než vhodné zpracovat si svůj současný vztah, vztahy minulé, ke kterým se vaše sny vrací, a nebo sebe sama, své touhy, sebenáhled a potřeby.

VÝKLAD SNU POMOCÍ TAROTOVÝCH KARET

Pojďme se spolu ponořit do zkoumání a poznání takových i jiných snů. Pokud se vám zdají opakovaně a probouzíte se s lítostí a nebo morální kocovinou, jistě půjde o významné téma ve vašem životě. Nebudeme však hledat odpovědi v neurčitých a všeobecných snářích, v rozumových analýzách a mechanistické psychologii. Vydáme se cestou na míru vám šitého poznání skrze nauku astro – numerologickou a skrze tarot.

Tak jako sny i tarot hovoří v symbolech. Lze jim však daleko lépe porozumět a interpretovat je v celé šíři, od osobnosti klienta až po tendence ve všech oblastech jeho života. Tak zasadíme sny do celkového životního rámce mezi minulostí a přítomnosti. Tarotové karty nám umožní nahlédnout do možného budoucího vývoje.

ASTROLOGIE – NUMEROLOGIE – TAROT

Astrologicko – numerologický vztahový rozbor poskytne detailni rámec, ve kterém se vaše vztahy pohybují a spolu s tarotem nakonec konkretizujeme poselství vašich snů tak, abyste je mohli využít ke svému prospěchu, růstu a spokojenosti. Získáte ucelený obrázek a sny tak pro vás budou už nikoli záhadou, ale jasnými a zřetelnými ukazateli na vaší osobní cestě životem.

 

Pojďme společně nahlédnout do našeho podvědomí a lépe poznat sami sebe.