Výběr značky auta pomocí numerologie

Možná, že vám využití numerologie pro nákup nového vozu připadá zvláštní a odvážné. Z hlediska této nauky je ale celý svět a jeho obsah živý i neživý vlastně jen tokem energie, která zaujímá rozličné podoby. Může se tak jednat o emoce, pocity a životní směřování a stejně tak i o běžné věci, majetek, hmotné statky. Nákup nového vozu, je i v dnešní době, kdy většina věcí je toliko spotřebních, záležitostí hodnou řádného rozmyšlení. Ne jen kvůli investované částce, ale i z hlediska spolehlivosti, nákladů na provoz a opravy, z hlediska pohodlí, trvanlivosti a celkové vhodnosti a využitelnosti.

Jak pomocí numerologie vybrat vhodnou SPZ?

„Všechno je číslo, a znát čísla znamená znát sama sebe a vše co mě v životě obklopuje“

Pravděpodobně nikdo nepochybuje o tom, že energie značky auta působí na majitele vozu. Většina lidí ke svým vozům získává citových vztah a ráda by, aby je reprezentoval. Pokud je SPZ vhodně vybrána, slouží řidiči ku prospěchu. Důležité je, si dopředu ujasnit, k jakým účelům, budete své auto nejvíce používat. Zda pro soukromé či podnikatelské aktivity. Zodpovědět si otázku, co má pro vás automobil představovat a k čemu sloužit. Bude to velký rodinný vůz, pracovní prostředek či auto pro mladý pár či svobodného člověka?Je mnoho oázek, na které nám dá numerologie značky auta odpovědi.

Výběr značky auta v souladu s datem narození

Vhodné značky auta vybírám na základě data narození majitele, a to prostřednictvím karmické numerologie. Ta nás předem upozorní na případné zátěže, které by se mohly promítnout i do značky auta a případných budoucích komplikací. Také prostřednictvím osobního horoskopu můžeme analyzovat možná rizika, které se mohu promítnout do života majitele vozu. Výběrem vhodné značky auta lze předcházet technickým problémům a nehodám na silnici. Také snižovat náklady spojené s vozidlem, zmenšit náhlé poruchy a prodloužit životnost automobilu. Numerologie čísla vozu vám pomůže využívat vůz ve váš prospěch a dbát o vlastní bezpečnost.

Závěrem

Nebojte se numerologii výběru značky auta využít k tomu, aby koupě vozu byla pro vás příjemným zážitkem, kdy nemusíte analyzovat různé technické parametry a nepřeberné množství recenzí. Není tak nutné přehltit svou mysl mnoha úvahami najednou, neboť numerologie poskytne jasná vodítka. Výběr vhodné značky auta a výběr druhu automobilu je potřeba brát s respektem a nesklouznout k líbivým laickým kombinacím či internetovým kalkulačkám. Zkušený numerolog vám zhodnotí, jaká značka a automobil vám přinese nejvíce užitku, radosti a spolehlivosti.