Astrologie – živly – temperament

S živly pracovali již starověké civilizace před mnoha tisíci lety. Jde o analogii přírodních živlů, která se promítá do našeho bytí.  Astrologie pracuje s funkčním modelem, který značně rozšiřuje dnešní psychologické postupy hodnocení chování a typologie osobnosti.

Pomocí živlů lze zajímavě a hlavně výstižně popsat lidskou povahu: Východiskem pro určování temperamentu jsou čtyři živly (oheň – země – voda – vzduch), které představují základní stavebními kameny našeho charakteru. Podle převládajícího živlu rozlišujeme povahu cholerickou související s ohnivým živlem, sangvinickou vycházející ze živlu vzdušného, melancholickou se živlem vodním a flegmatickou s vlastnostmi zemského živlu. Na základě našeho vývinu a naší zralosti se u nás projeví konkrétní podoby temperamentu, ať už v jeho harmonické či stínové podobě.

ŽIVLY A TYPOLOGIE OSOBNOSTI

Základními vlastnostmi živlů jsou 4 kvality – teplo, sucho, chladno a vlhko. Jde o symbolické přirovnání starověké filozofické tradice. Každý element má dvě specifické vlastnosti, z nichž první vlastní sám sebe a pomocí druhého je spojen s ostatními (oheň je teplý a suchý, země je suchá a studená, voda je studená a vlhká, vzduch je vlhký a teplý). Živly se nikdy se neprojevují v čisté formě, ale v určité kombinaci.

Znamení se v astrologii rozdělují podle toho, k jakému živlu patří. (analogie). Také planety v určitých živlech jsou zabarveny jejich vlastnostmi.  Při určování povahy jedince vycházíme ze syntézy všech významných prvků horoskopu v kombinaci se živlovou typologií a její kvalitou.

ŽIVLY – KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Oheň

Aktivita, vášeň, kreativita, nadšení, sebeprosazení, sebevědomí, odvaha, rozhodnost, intenzivní prožívání, dobrodružnost, impulzivnost, spontánnost, idealismus, kreativita, optimismus, subjektivita, osobní motivace, nezávislost. Dominance. Idealismus. Mstivost. Netolerance. Zbrklost.

Voda

Empatie, soucit, starostlivost, zranitelnost, zdrženlivost, citlivost, jemnost, závislost, intuitivnost, sentimentalita, sebeobranné mechanismy, přizpůsobivost, pasivita, odpuštění, skromnost. Hloubka, vášeň, touhy, tajnosti a inspirace. Uzavřenost. Nesmělost. Pesimismus, náladovost, vzdorovitost, tajnůstkářství. Bezcitnost.

Vzduch

Zvídavost, intelekt, bystré vnímání, touha po vědomostech, pružnost, rychlost, aktivita, komunikativnost, přátelskost, bezprostřednost, nestrannost, takt, rovnováha, sociálnost, dobrosrdečnost, chuť, optimismus, píle, radost. Proměnlivá zvědavost, nestálost, žvanivost, chlubivost, lehkomyslnost, marnotratnost. Přeceňování sebe sama.

Země

Praktičnost, důkladnost, odpovědnost, vytrvalost, ambice, spolehlivost, stabilita, produktivita. Trpělivost, disciplinovanost, odolnost, realismus, sebeovládání, pořádek a stabilita. Smysl pro detail a analýzu. Zádumčivost, opatrnost, nepřizpůsobivost. Potřeba jistoty, lenost, nepravidelnost, těžkopádnost, urážlivost, odpor, tvrdost. Důraz na materiální zabezpečení a smyslovou pohodu.

Pokud chcete objektivně poznat sami sebe nebo povahu vašich blízkých, stačí znát přesně datum narození včetně hodiny a místa a požádat astrologa o výklad svého temperamentu. Astrologie vám odpoví na otázku, kdo jste a kam směřujete….