Karuna Ki – více než Reiki

Původ Karuna – Ki

Karuna je slovo ze Sanskrtu a překládá se jako tzv. „soucitný čin“. Systém byl vyvinut v 90. letech Williamem L. Randem, který používal symboly od různých Mistrů Reiki. Jde o nadstavbu Usuiho Reiki a jeho čtyř základních symbolů. Karuna Ki je celostní léčba působící na naše tělo, duši i mysl.

Jak pracuje Karuna – Ki?

Tato energie působí velmi hluboko a má vyšší léčitelskou úroveň než klasické Reiki. Pracuje s 12  léčivými symboly, ve třech stupních. Všechny symboly nám pomáhají se silněji propojit a rozpouštět karmické svazky. Její vliv je silnější také proto, že používá rozšířený transpersonální systém čaker: Léčení jde na úroveň kauzální čakry, v mistrovském třetím stupni je přítomna pomoc archandělů. Karuna Ki zvyšuje schopnost samoléčby těla, čistí a uvolňuje karmické bloky, pomáhá léčit duševní procesy, nemoci, závislosti a špatné návyky. Karuna Ki neřeší pouze problémy hrubohmotného těla, ale současně s léčením řeší i příčiny nemocí.

V čem konkrétněji  Karuna – Ki pomáhá?

Hloubkově léčí naší psychickou a fyzickou kondici. Cíleně pracuje s konkrétními zdravotními problémy. Pomáhá při léčení vztahů a rozpouští naše karmické vazby. Léčí naše závislostí a vnímání reality. Odstraňuje negativní emoce a strachy. Uvolňuje a léčí karmické příčiny našich nemocí a problémů. Léčí rodovou linii s našimi předky. Maže negativní programy z našeho podvědomí. Harmonizuje naše čakry a naši současnost.  Léčí nespavost, strachy a paniky. Čistí obydlí a pracovní prostor od negativních energií. Chrání před mentálním napadením a odstraňuje cílené útoky a škodlivé vlivy z okolí. Zvyšuje schopnost učení se a dar komunikace. Pozitivně působí na konkrétní události. Vytváří větší důvěru v život a celkově posiluje naši osobnost.

Proč s KARUNA-KI začít?

Tento systém soucitného Reiki nám pomáhá se duchovně posunout a léčí naší karmu. Její vysoké vibrační energie jdou opravdu do hloubky a prostupují emocionální, mentální i duchovní tělo. Karuna Ki je velice silná a přináší prudký (silný) přítok energie, který může vyvolat silné očistné reakce. Stane se jen to, co je správně, abyste si udrželi duševní a fyzické zdraví. Přijde k vám pouze to, na co jste připravení a co fyzicky zvládnete.

Mé  doporučení: „Před zahájením práce s energiemi KARUNA-KI je možné společně vyhodnotit hlavní zátěžové zdravotní oblasti z horoskopu narození.

 

V případě zájmu o osobní konzultaci a práci s energií mě kontaktujte na emailu info@klara-pokorna.cz nebo telefonu +420777938982. Budu se těšit na naše celostní  láskyplné propojení a léčbu.