Zdravotní astrologie jako skvělá prevence

Lidské zdraví patří k nejvyšším hodnotám našeho života a přirozeně je vyhledávaným tématem mnoha astrologických konzultací. Náš zdravotní stav ovlivňuje mnoho faktorů: Ať už je to dědičný výbava po našich předcích, výchova rodičů, sociálně-kulturní kontext, zdravý životní styl a péče o naše tělo a duši. Nesmíme opomenout významnou úlohu prenatálního stavu a společné prožívání plodu s matkou. Ať už si to připouštíme nebo ne, kvalitu našeho současného života také ovlivňují zátěže a nezpracovaná témata z minulých životů. Mimo to zdraví ovlivňujeme prostřednictvím naší povahy – (ne) otevřeného a pozitivního přístupu k životu, naším myšlením, chováním a prožíváním. Významná je naše interakce s okolním světem a individuální způsob jakým řešíme každodenní situace.

Již středověký lékař, astrolog a alchymista Paracelsus (1493 – 1541) předkládal zajímavou myšlenku, cituji: „Problémem našeho vnímání sebe sama i druhých je ideou onemocnění“. Dále poukazoval na to, že abychom byly schopni vyřešit konflikty, musíme si být vědomi našich vzorců chování. V případě, že si uvědomíme naše nezpracovaná témata a začneme s nimi pracovat, postupně můžeme tyto bloky uvolňovat a léčit. (Nejen) pomocí výkladu osobního a zdravotního horoskopu je možné pochopit principy a zákony „spirituálního“ neviditelného světa a poznávat, kdo jsme a odkud jsme přišli.

Zdravotní horoskop

Analýzou osobního a zdravotního horoskopu lze velmi snadno zjistit celkové zdravotní dispozice – vitalitu a odolnost organismu, naše zdravotní limity a oslabená místa v těle. Pokud nás zdravotní astrologie upozorní na potencionální fyzickou a psychickou zátěž, nemusí to nutně znamenat, že tato oblast v dohledné době onemocní. Obrazně řečeno, jde tzv. o „zdvižený prst“ upozorňující na potencionální rizika a k této informaci bychom měli jako vědomí lidé  zaujmout zodpovědný postoj. To, zda onemocníme, záleží na každém z nás v závislosti na faktorech vyjmenovaných v úvodní části příspěvku.

Závěrem je důležité konstatovat, že  lékařská astrologie není klasickou diagnostickou metodou, přesto jejím prostřednictvím dokážeme nalézt konkrétní oblast potencionálních zdravotních problémů. Za pomocí dalších astrologických nástrojů, jakým je například prognostická astrologie, můžeme najít období, kdy bude zdraví hlavním tématem našeho života. S těmito informacemi lze preventivně pracovat a předcházet rizikům. 

Zdravotní astrologie nám poskytuje velmi kvalitní prevenci, kterou můžeme využít pro nás a naše blízké.