Astrologické předpovídání budoucnosti

Osobní horoskop popisuje jen charakteristiku jedince, jaké má vlohy, dispozice (silné i slabší) a jaká hlavní témata bude ve svém aktuálním životě řešit. Lidé se ale často ptají na důvody, proč se jim něco v životě událo, co mají dělat nyní a jaké jsou jejich budoucí vyhlídky. Zajímají se také o to, v jaké oblasti mohou čekat významné dění, případně komplikace.

V jakých oblastech mohu předpovídat?

Vývoj osobnosti, zdravotní stav, studium povolání, podnikání, finanční situace, rodinná situace, situace v partnerské vztahu, oblast bydlení, společenského života, koníčků apod.

Máte zájem o prognostickou astrologii?

Využijte níže uvedený formulář.

  Jméno a příjmení:
  Telefon:
  E-mail:
  Místo narození:
  Datum narození:
  Čas narození:
  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Jaké jsou techniky astrologického předpovídání?

  Tranzitní horoskop

  Vyhledávaná technika prognostické astrologie, která zohledňuje postavení planet na nebi vzhledem ke konkrétnímu nativnímu (osobnímu) horoskopu. Tranzitem se nazývá přechod planety přes místo původního postavení, nebo přes podstavení jiné planety.

  Díky porovnání radixu (horoskopu narození) s aktuálním postavením planet lze ukázat na významné životní milníky. Konkrétní událost lze potvrdit až na základě opakovaných potvrzení dalších astrologických technik.

  Firdaria

  Název Firdaria pochází z arabštiny, je to starověký systém vládců času sahající až do období tzv. chaldejské astrologie. Jde o prognostickou techniku, která život člověka dělí na periody, jimž vládnou jednotlivé planety horoskopu.

  Hlavní perioda se dělí do dalších sedmi menších, různě dlouhých časových úseků, kterým odpovídá význam a umístění planety. Firdarie se vyhodnocují spolu se solárními horoskopy a profekčním vládcem roku, nesmíme také opomenout vyhodnotit sílu planety v osobním horoskopu v souvislosti s jejím postavením ve zkoumaném období.

  Solární horoskopy

  Solárním (ročním) horoskopem rozumíme mapu našeho života od narozenin do narozenin. Ukazuje na kvalitu následujícího roku, seznámíme se také s významnými životními tématy, analýzou zjistíme klíčové téma roku.

  Na základě získaných informací se můžeme vědomě připravit na to, co nám nejlépe půjde, ale i na to, v jaké životní oblasti máme být opatrní.

  Profekce

  Další velmi účinnou prognostickou technikou jsou profekce, které můžeme charakterizovat jako přirozený, stále se opakující dvanáctiletý cyklus. Prostřednictvím profekce zjišťujeme vládce roku, který v horoskopech představuje významný prvek a detailně se seznamujeme s událostmi, které nás ve vybrané periodě čekají. Vládce roku nám poskytne informace o významu a charakteru událostí konkrétního období.

   

  Sekundární a primární direkce

  Horoskop je zastavená a zaznamenaná situace na nebi, promítnutá do roviny ekliptiky. Popisuje konkrétní místo a určitý okamžik. Všechno je ale dál v pohybu a my tento pohyb můžeme různými způsoby zkoumat. Jedním ze způsobů jsou direkce, které zachycují pohyb prvků horoskopu (planety, osy) v čase krátce po narození ve vztahu k horoskopu.

  • Primární direkce (PD) souvisí s rotací Země kolem své vlastní osy a pracují s pohybem prvků po nebeské sféře v rámci dne narození.
  • Sekundární direkce (SD) souvisí s rotací Země kolem Slunce a týkají se dnů, týdnů a měsíců po narození.

  Direkce (SD + PM) se porovnávají také s horoskopem narození, ale ne s pohybem planet v reálném čase, ale se „zpomaleným“ pohybem. Události zohledněné v primárních či sekundárních direkcích nejsou tolik četné, zato významné. Jde o klíčové životní milníky. SD často poukazují nejen na náš vnitřní vývoj, ale i důležité životní milníky. Pokud spojíme direkce s dalšími prognostickými metodami a dané téma/oblast se v nich potvrdí, tím spíše jde o zlomový osudový okamžik.