Jaký je význam čísel v numerologii?

Numerologii můžeme označit za nauku o významu čísel a jejich vlivu na charakter a osud člověka.

Pokud si uvědomíme vliv této neuchopitelné energie, tím jasněji pochopíme sami sebe i své blízké. Tato neviditelná vibrace ovlivňuje náš charakter, naše talenty, slabé stránky, způsoby chování a jednání. Působí i na náš životní směr. Zrcadlí se také prostřednictvím jména a příjmení, adresy bydliště, skrze data významných životních událostí a prostřednictvím osob v našem blízkém i vzdálenějším okolí.

V jakých oblastech numerologie konkrétně pomáhá?

  • V oblasti partnerských a mezilidských vztahů
  • V rámci sebepoznání
  • Při výběru a modifikace jména a příjmeni
  • Pro podnikání: Při výběru názvu firmy a společníků
  • Při výběru bydliště a provozovny
  • Při výběru vhodných termínů důležitých událostí
  • Při výběru vhodné SPZ a druhu vozidla

Charakteristika základní číselné řady

Jednička: Individualita, osobnost, sebedůvěra, potřeba větší nezávislosti, iniciativa, samostatnost, aktivita, originalita, rozhodnost v názorech, tvrdohlavost, tendence poučovat, hrdost, vynalézavost, organizační talent, smysl pro důstojnost, nechuť ke kritice vlastní osoby, „vyžadující respekt“. Možné úzkosti, fóbie, poruchy osobnosti (při disharmonické kombinaci).

Dvojka: Intuice, snová imaginace, romantická povaha, představivost, spolupráce, družnost, přátelství, potřeba druhého, oddanost vůči rodičům, citlivost, komunikace, majetnické sklony, zbytečná opatrnost, závislosti, strachy, obava ze ztráty,  majetnictví, tajnosti, vyhýbání se riskování. Karmické číslo.

Trojka: Pojmová představivost a mentální postřeh, vzdělanost, optimismus, upovídanost, komunikace, sebevyjádření, originalita, tvůrční nápady, představivost, umělecké sklony,  idealismus, vyšší vzdělání, náboženství, rozpínavost, aktivita, tendence k ochraně slabších. Vibrace zkoušek fyzické síly, riskování, chybí smysl pro zodpovědnost a dokončování. Duševné poruchy (při disharmonické kombinaci).

Čtyřka: Zručnost a „asertivita“, řád, systém, finance, vytrvalost, pracovitost, sebekázeň, touha po stabilitě, zopodvědnost, kritičnost, dominance, materiální aspekty, spoření, číslo pozemské jistoty. Konzervatismus, spolehlivost, praktičnost, velmi dobrá organizace, strohý projev, nejistota, nerozhodnost, sexuální zdatnost, snaha o dokonalost, manuální a pohybová zručnost, puntičkář. Karmické číslo.

Pětka: Emocionální hloubka, odhodlání, výkonost, touha po svobodě a inspiraci, samostatnost, vitalita, aktivita, vnímavost, komunikce, pohyb, všestranost, intelekt, potřeba vše poznat vlastními smysly, číslo osvobození, dobrodružství a cest, získávání nových podnětů. Svoboda, zábava, cestování. Nestabilita, chaos, podrážděnost a netrpělivost.

Šestka: Harmonie, senzitivita, romantismus, láska, tvořivost, kreativita, rodina. Žena, dům,  vztah k domovu a kořenům. Porozumění, zájem o druhé, touha po dokonalosti, silné rodinné vazby. Hledání emoční podpory u svých blízkých. Číslo pokušení, touha po dokonalosti. Citlivost na okultismus. Odhad na lidi. Nevyhledávají konflikty a stres.

Sedmička: Velmi senzitivní a intelektuální číslo, zkušenosti, víra, pochopení druhých, účastenství, touha po spravedlnosti, charita, spiritualita a léčitelství, realizace, moudrost, hledání, zdokonalování, intelekt, citlivost, tajemství, uzavřenost, nutnost ovládat emoce, málo optimismu, Energie prověřující vztahy, riziku úrazů a ztrát. Karmické číslo.

Osmička: Vysoce mentální číslo (bystrá analytická mysl), rovnováha, ambice, moc, síla, dynamika, aktivita, úspěch, popularita (všeobecná známost), finance, materiální hodnoty, investice, nákup – prodej, otec, muži, souvislost s vojenstvím, policií, armádou a velením. Dopravní prostředy, internet. Zbraně, bomby, výbuchy. Snaha o dokonalost, uvolnění ve sportu. Karmické číslo.

Devítka: Analytické schopnosti, dominance, vysoce mentální číslo, moudrost, vědění, zodpovědnost, zralost, ideály, rozvaha. Touha se neustále vzdělávát. Rozvaha, skolny k samotě, poctivost, soucit, trpělivost. Snášenlivost, číslo intuice (předtuch) a duchovní cesty, Rozjímání. Hledání pravdy o sobě samém, vnímání potřeb druhých a hledání hlubší smyslu života.

 

V rámci numerologických rozborů pracují také s dalšími technikami:  Vzájemné propojení numerologie, tarotu a astrologie je nesmírně mocným nástrojem k vlastnímu sebepoznání, zkvalitnění života a pomoci v tíživých životních otázkách a rozhodnutích.