Jaký je význam čísel v numerologii?

Numerologii můžeme označit za nauku o významu čísel a jejich vlivu na život člověka. Za jejího zakladatele považujeme řeckého filozofa, astrologa, astronoma a matematika Pythagora, který číslicím přisuzoval až posvátný význam.

Náhody neexistují, vše v našich životech i vesmíru má svůj pevný řád. Rok má 12 měsíců, týden 7 dní, den 24 hodin. Vlivu čísel podléhá celý náš život. Podle zásad numerologie má každé číslo svůj význam. K určování charakteru osobnosti používáme hlavní čísla, tedy číslice 1 až 9. Složená čísla (čísla od 10 nahoru) předpovídají budoucnost, napoví mnohé o osudu člověka.

Víte, že mezi čísla, která nejvíc ovlivňují náš život patří osudové (životní číslo) a psychické číslo (den narození)?

 • Jednička je první číslo a vyjadřuje základ života. Řídí ho Slunce jako zdroj veškeré energie. Nositel tohoto čísla je nezávislý, odvážný, rozhodný a podnikavý, bez váhání převezme iniciativu. Nikomu nechce zůstat nic dlužný, je energický, upřímný, slabost nepřizná a city projevuje jen zřídka.
 • Dvojka je pod vlivem Luny, symbolizuje vyrovnanost, přívětivost, diplomacii a rozvážnost. Nositel tohoto čísla je mírný a trpělivý, soutěžení ho nepřitahuje. Zároveň jde o bytost citlivou a emotivní.
 • Trojka je symbol náklonosti, talentu a obliby, navíc jde o číslo, které je od nepaměti považované za dokonalé číslo. Jeho nositel je veselý, laskavý, společenský a komunikativní. Hravě druhé okouzlí.
 • Planetou čísla čtyři je Saturn, čtyřka je symbolem rovnováhy, spravedlnosti a bezpečí. Nositel tohoto čísla je vyrovnaný, spolehlivý a trpělivý, jedná rozhodně a vytrvale. Je také věrný a jeho city jsou hluboké a trvalé. Chybí mu ale fantazie a tolerance.
 • Pětka je spontánní a vznětlivá, miluje pestrost a změny. Přemýšlí a jedná rychle, je hodně komunikativní a snadno si získá přátele.
 • Šestka symbolizuje krásu a harmonii, souzní s ní Venuše. Nositel tohoto čísla má vytříbený vkus, daří se mu v umělecké oblasti. Má smysl pro odpovědnost, když se pro něco rozhodne, jde si za tím. Po citové stránce je laskavý a sentimentální, touží založit rodinu, které se bude maximálně věnovat.
 • Sedmičku řídí Uran, její nositel má velký pozorovací talent, dává přednost samostatné práci, je tvůrčí a intuitivní. Touha po nezávislosti ovlivňuje celý jeho život, často se uzavírá do sebe.
 • Osmičku symbolizuje moc, síla a úspěch, její nositel je energická bytost, která miluje výzvy. Nerada také ztrácí čas, hodně pracuje, je upřímná, přímočará, ale také žárlivá. Odpovídá jí planeta Mars.
 • Devítce odpovídá Neptun, její nositel je štědrý, tolerantní a nezištný, má smysl pro přesnost a sklony ke snění. V lásce jde o bytost laskavou a upřímnou, která ale žádá víc citu, než sama dává.
 • Jedenáctka je aktivní a ctižádostivá bytost, u které jiní hledají oporu a porozumění. Touží se prosadit, má jedinečné plány a dobrovolně na sebe přebere odpovědnost. I na úkor osobního života.
 • Dvacet dvojka chce něco dokázat, má velké tvůrčí schopnosti, dokáže zvládnout i velmi složité situace. Osobní život ale obětuje svému dílu.