Partnerská astrologie a projevy lásky

Každý z nás může odlišným způsobem ve vztahu projevovat  náklonost a city – jinak se pokoušet zaujmout a být přitažlivý. Pro spokojenost v partnerském vztahu je velmi důležité pochopit, v jakých projevech se s partnerem odlišujeme, abychom zbytečně nezatěžovali fungující soužití. Můžete se stát, že díky rozdílným projevům citové a sexuální náklonosti cítíme ve vztahu napětí a nedorozumění. Partnerská astrologie nám velmi snadno může odpovědět na otázky, jakým způsobem partneři pociťují a projevují lásku a náklonost, jak ji přijímají.

Na základě astrologického rozboru data narození a vytvoření partnerského horoskopu lze zjistit důležité informace o typu partnerů, kteří nás podvědomě přitahují. Mimo to lze velmi jednoduše ukázat, jaké jsou naše ideální představy o lásce a sexu, jakým způsobem tyto potřeby projevujeme.

Existují lidé, kteří často nevědí, co cítí a co vlastně chtějí. Je naprosto přirozené, že někdo je více senzitivní a potřebuje být dobýván. Tento druh partnera vyžaduje emocionální sdílení pocitů. Pokud tato potřeba není naplněna, může cítit psychické napětí a negativně jej promítat do vztahu.

Další z nás se v lásce a sexu projevují radostně, spontánně a akčně, vyjadřují své pocity a sexualitu přímo. Na druhou stranu mohou postrádat skromnost. Svádění je pro ně zábavou a smyslovou hrou. Partnerům, kteří nejsou takto naladěni, může tento druh projevu připadat neosobní a sobecký. Jsou mezi námi i tací, kteří se projevují jako zdatní milenci, ale mohou působit uzavřeně a nevyjadřovat své city přímo. Na protějšek, který má rozdílné projevy, tento způsob interakce může působit chladně a neosobně. Jiný typ partnerů nemá silnou potřebu fyzické blízkosti a intenzity, ale potřebuje ve vztahu komunikaci: Sex pro ně znamená jakýsi druh dialogu.

Chcete – li více pochopit své a partnerovy projevy lásky, nechte si zhotovit astrologické srovnání obou partnerů. Partnerský horoskop podle data narození vám může konkrétně popsat, co se ve vašem vztahu odehrává. Pochopíte projevy harmonie a disharmonie, zjistíte, jak na sebe s partnerem působíte a čím se přitahujete.  Výklad partnerského horoskopu vám ukáže společné emocionální potřeby a sexuální nastavení v partnerských vztazích (také z čeho vychází případné napětí a pocity vnitřní frustrace). Díky tomu více porozumíte partnerovi a celkově přispějete k větší spokojenosti v partnerském vztahu. Naše partnerské vztahy nám totiž poskytují mnoho příležitostí pro sebepoznání a náš osobní vývoj!

Neváhejte požádat o astrologický rozbor a vytvoření partnerského horoskopu podle data narození.