Rozbory (typologie) osobnosti

Chcete blíže poznat vaše jedinečné povahové rysy i vnitřní nesoulady? Které části vaší mysli pracují pro vás a které proti vám? Nejste si jisti, zda máte na to podnikat nebo studovat? Je pro vás příznivější pracovat samostatně či jako týmový hráč? Přemýšlíte, proč se vám nedaří v práci, podnikání či ve vztazích? Máte pocit, že vám něco chybí, ale nevíte co? Cítíte, že můžete světu něco nabídnout, ale netušíte jak? Toužíte po změně v jakékoli oblasti vašeho zájmu a nevíte, jak na to? Zajímaly by vás vaše skryté vlohy, nadání či studijní, pracovní a partnerské předpoklady?

Případně hledáte pro sebe nebo vaše děti vhodnou školu či studijní obor?  Na základě astrologických a numerologických metod typologie osobnosti vám poskytnu kompletní osobnostní rozbor. Nejen to, uvidíte, kterými směry vás vaše podvědomí zanáší. Jakou hlavní nit váš život sleduje, kam vás podvědomě táhne? Ohalím vám, zda jsou tyto směry pro vás opravdu vhodné. Poznáte, jak je změnit, Odhalíte své vlohy duševní, duchovní, tělesné a společenské. Porozumíte významu svých emocí a pocitů, kde vznikají a k čemu a proč k vám přicházejí. Dále posoudím, v jakém studijním či pracovním oboru vám bude nejlépe. Zda vám svědčí podnikání či zaměstnanecký poměr a za jakých podmínek. Zhodnotím vaši celkovou, mentální a fyzickou výkonnost a možnosti jejich vývoje či posilování. Nastíním váš vztah k majetku a penězům, k rodině a lidem okolo vás.

Obeznámím vás s hlavními rodovými zátěžemi i dary, které jste zdědili ze své rodové linie. V neposlední řade se podíváme na vaší zdravotní kondici i konstituci. Ukážeme si tedy, v jakých oblastech lze očekávat zdravotní potíže a v jaké fázi života. Uvidíte, ke kterým neduhům máte sklony celý život a ke kterým jen v určitém období či za určitých okolností.

Máte zájem o typologii (rozbor) osobnosti?

Vyplňte formulář, ráda vám zavolám zpět.

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Jak pracuji?

  K provedení základní typologie používám numerologický rozbor data narození, jména a příjmení. Jedná se o významné ukazatele skrývající důležité informace. Tento přístup kombinuji s astrologií. Věnují pozornost osobnímu horoskopu a vyhodnocuji tak hlavní složky osobnosti. Objektivně tak dostanete možnost nahlédnout na sebe samé v celé své komplexnosti. Informace o vašich mentálních a duševních vlohách poté poslouží mimo jiné ke zjištění vhodného studijního a profesního oboru. Ukážu na vaše silné stránky, posoudím ale i vaše slabiny. Poradím rovněž jak je posílit.

  V partnerských, rodinných či pracovních vztazích uvidíte skryté síly, které je formují. Poznáte, jak tyto síly uchopit a tak své vztahy vylepšovat nebo dokonce léčit. Můžete uzřít podvědomé proudy, které vás v životě skrytě unášejí a naučit se je korigovat.  V důsledku tak více porozumíte sami sobě a lidem kolem vás. Dokonce i tomu, proč jste se s těmito lidmi setkali. Zjistíte vaše rodinné dispozice, svou životní linii danou osudem a disharmonické stránky povahy. Současně poznáte své jedinečné schopnosti a potenciál k jejich rozvoji. Numerologie a astrologie vás upozorní na vaše významné životní oblasti a úkoly, fáze a období. Pomocí rozboru typologie osobnosti pochopíte, proč se vám vživotě dějí určité věci a proč některé z nich vám vstupují do cesty opakovaně.

  Astrologická a numerologická konzultace zaměřená na typologii osobnosti je velkým pomocníkem při rozhodování na rozmanitých životních křižovatkách. Stejně tak vás může motivovat a napovědět vám, jak řídit a plánovat svůj život.

  Co mohu zanalyzovat?

  • Podrobně vás seznámím s vaší povahou, dispozicemi i limity.
  • Ukážu na váš studijní nebo pracovní potenciál.
  • Posoudím vhodnost studijního a profesního oboru.
  • Pro vás i vaše děti vyberu konkrétní školy i vhodné studijní obory.
  • Pomohu vám se změnou studia, zaměstnání nebo podnikání.
  • Společně nahlédneme na váš vztah k financím a majetku.
  • Zhodnotím nejen vaši původní i současnou rodinu, ale i vztah k lidem kolem vás.
  • Objasním vám vliv vašich předků na současnost.
  • Ukážu na hlavní důvody vaší nespokojenosti a vysvětlím vám problematické oblasti vašeho života.
  • Pojmenuji příčiny vašich problémů a navrhnu způsob řešení, případně léčby a harmonizace.