Elekční astrologie: Výběr porodu - výběr jména

 

 

Bude váš porod předem plánovaný a máte možnost společně s vaším lékařem vybrat termín porodu? Nechte si doporučit harmonický termín porodu pro dítě v souladu s daty narození rodičů a vlivy z rodové linie, případně v kombinaci vybraným jménem.

 

Proč je důležité datum narození?

Termínu porodu je vlastně datem narození budoucího potomka. Díky vhodné volbě data narození můžete nejen předejít potencionální rizikům vyplývající z plánovaného lékařského zákroku, ale především ovlivnit temperament a životní směřování nenarozeného jedince. Dopředu budete obeznámeni s neviditelnými energiemi ovlivňujícími charakter, talenty, silné a slabé stránky a způsoby jednání/chování osobnosti vašeho dítěte včetně karmických vlivů z rodové linie. Bude zde viditelný jeho životní směr a osudové zkoušky.

Výběr termínu porodu společně s výběrem jména

Nejen datum narození, ale i naše jméno hraje v našem životě významnou roli. Vibrační úroveň jména ovlivňuje náš charakter, naše talenty, slabé stránky, způsoby chování a jednání. Působí i na náš životní směr. Doporučuji vybrat vhodný termín porodu v kombinaci se jménem nenarozeného potomka. Nevhodným výběrem jména pro dítě je možné nevědomě negativně ovlivnit jeho charakter a osud. Vyhněte se zbytečným napěťovým vlivům a zvolte pro vaše dítě vhodné jméno. Tím můžete vnést další harmoničtější vlivy a podpořit ho tak v úspěšném startu na jeho osudové cestě.

Jak pracuji?

Datum narození/termín porodu vybírám v souladu s osobním a prognostickým horoskopem matky. Při výběru vhodného data porodu současně pracuji s karmickou numerologií, kde vyhodnocuji rodové zatížení. Snažím se eliminovat vliv problematických okolností, které by mohly negativně ovlivnit porod a budoucí směřování jedince. Doporučuji nepodceňovat vliv data narození, které můžete vy sami ovlivnit vhodným výběrem porodu. Datum narození obsahuje důležité informace o našem budoucím životě a harmonických či napěťových vazbách jedince v něm. Podobně při výběru jména pro děti beru na zřetel výše uvedené vlivy. Navíc je možné dopředu zasílit energii Reiki/KarunaKi pro podporu hladkého průběhu porodu.

Vhodným výběr porodního data lze dopředu pozitivně ovlivnit životní osud vašeho potomka. Také pomocí vhodně vybraného jména společně s datem narození, lze dopředu harmonicky podpořit, život nenarozeného dítěte. Neváhejte tedy s vaším rozhodnutím, protože přinese dobro nejen vám, ale i vašemu nenarozenému miminku….

 

Těším se na spolupráci s vámi.

 

Klára Pokorná