Kartářka v Praze

 

 

Jmenuji se Klára Pokorná a pracuji se 4 druhy vykládacích tarotových karet. Mám bohaté profesní a životní zkušenosti. Vytvořila jsem bezpočet karetních výkladů a astro-numerologických rozborů vycházejících z několika let bádání, ověřené praxe a potvrzených referencí. Neposkytuji černobílé hodnocení situace a odmítám zjednodušené závěry. Z toho důvodu nenabízím psané rozbory a výklady. Nevěštím z křišťalové koule, nejsem detektivní kancelář ani „pouťová“ vykladačka. Neposkytuji informace o duhých lidech bez jejich souhlasu. Klienta neovlivňuji v jeho rozhodování.  Řídím se etickým kodexem. Mám respekt k síle slova. Mým posláním je pomáhat lidem a podpořit je na jejich životní cestě.

Výklad karet v kombinaci s astro-numerologií

Ve své praxi propojuji astro-numerologii s tarotem, což poskytuje velmi kvalitní výsledky a širší perspektivu. Pracuji s lidmi všech věkových kategorií. Nabizím osobnostní, partnerské, ale i firemní konzultace. Klientům pomáhám s rozhodnutími a zpřístupňují objektivní pohled na konkrétní téma. Společně nahlížíme do minulosti, ale i na možný budoucí vývoj.

Jaké druhy výkladů poskytuji?

Osobní, telefonické, on-line konzultace a videohovory. Písemné rozbory ani jednosměrné výklady na nahrávkách neposkytuji. Vykládám vždy v přímé interakci s klientem.

Jaká je cena za výklad?

Délka konzultace je 60 min s tarifem 1.200 Kč. V kombinaci s astro – numerologií je to 1.500 Kč.