Dětské horoskopy

 

 

 

Rádi byste prostřednictvím astrologie blíže poznali osud svého dítěte nebo vnoučka? Pochopili, jaké rodinné zátěže v sobě potomek nese a jakým způsobem s nimi pracovat? Seznámili se s jeho stínovými stránkami a významnými osudovými vlivy?  Na druhou stranu rozvinuli jeho jedinečné schopnosti a poskytli mu podporu? Požádejte o astrologický rozbor dětského horoskopu, který vám umožní objektivní náhled na dětskou osobnost.

Astrologie a výklad dětského horoskopu vás seznámí s energiemi a potenciálem, které v sobě dítko nese. Horoskop pro dítě vám přinese bližší porozumění jeho osobnosti. 

Jaké hlavní aspekty lze z dětského horoskopu vyčíst?

 

Seznámíte se nejen s primárním založením dítěte, ale také s jeho talenty i případnými poruchami učení nebo hyperaktivitou. Následná analýza studijních a profesních dispozic bude celé rodině ku prospěchu.

Z dětského horoskopu lze vyčíst, jak dítě své rodiče a příbuzné vnímá, jak vidí vztah mezi nimi, jaké generační zátěže v sobě nese, i to, zda se v rodině může dostatečně realizovat a projevit svůj temperament. Horoskop ukáže., jakým způsobem bude dítě přistupovat ke vztahům obecně.  Velmi důležitý aspekt výkladu dětského horoskopu je posouzení vitality a odolnosti organismu. Mezi významné prvky rozboru patří i analýza emočních potřeb dítěte. Jakým způsobem bude vyjadřovat lásku/city a jaký typ partnerů bude do svého života přitahovat. Horoskop nám ukáže na důležité životní oblasti a úkoly, které budou pro dítko stěžejní. Současně upozorní na hlavní zátěžové oblasti. 

 

Výklad dětského horoskopu v kombinaci s numerologií

Astrologie a numerologie k sobě neodmyslitelně patří a dohromady dávají kvalitní a ověřené výstupy. Před samotným výkladem dětského horoskopu vytvářím také numerologický rozbor data narození a numerologický rozbor jména a příjmení dítěte. Informace získané z numerologického rozboru zkombinuji s výkladem dětského horoskopu.

 

Proč požádat o výklad dětského horoskopu?

Pokud se blíže seznámíte s jakými předpoklady a „výbavou“ přišlo dítě na svět, máte možnost od jeho útlého věku harmonicky rozvíjet jeho osobnost, nadání a citové (emoční) potřeby. Na druhou stranu budete připraveni i na zátěžové situace a snadněji zvládnete rozmanité napěťové aspekty charakteru, případně nelehké osudové vlivy. Čím dříve požádáte astrologa a výklad dětského horoskopu, tím lépe. Stačí znát přesnou hodinu/místo narození a dodat si trochu odvahy. Tuto službu doporučuji v kombinaci s numerologií data narození a numerologií jména a příjmení dítěte.

 

Těším se na spolupráci s vámi.

 

KP