Astrologické poradenství v numerologii a tarotu

 

 

 

Jsem poradkyně v oblasti sebepoznání, typologie osobnosti a partnerských (rodinných) vztahů. Vykládám osobní, dětské, partnerské a firemní horoskopy, které doplňuji s numerologií a tarotem. Má praxe vychází z odkazů tradiční i moderní astrologie a karmické numerologie. Své vědomosti jsem získávala od těch nejlepších českých i zahraničních učitelů. Mám bohaté profesní a životní zkušenosti, které mi při této práci pomáhají.  Neustále se ve své profesi zdokonaluji – studiem v Čechách i v zahraničí či četbou odborných ezoterních knih. Vytvořila jsem bezpočet rozborů vycházejících z několika let bádání a ověřené praxe. Má unikátní trojkombinace pracovních metod astrologie – numerologie – tarot mi dovoluji vše velmi dobře ověřit a přinést klientům kvalitní výsledek.

V jakých hlavních oblastech mohu konkrétně pomoci?

 • Typologie osobnosti
  • vyhodnocení povahy člověka
  • posouzení hlavních složek osobnosti
  • určení obecných studijních předpokladů
  • výběr povolání pro děti i dospělé
  • analýza hlavních životních úkolů
  • vztahové a rodinné poradenství
  • vypracování typologie osobnosti partnerů
  • vyhotovení partnerského srovnání – kompatibilita
  • vyhodnocení perspektiva vztahu
  • určení vhodnosti termínů pro svatbu
  • analýza rodinných vazeb – dědičné dispozice
 • Firemní poradenství
  • analýza vhodnosti oboru podnikání
  • založení firmy či ukončení podnikání
  • rozbor firmy – zhodnocení vývoje a perspektivy firmy
  • termíny pro podnikání
  • tipy a spolupráce v podnikání
  • typologie osobností obchodních partnerů
 • Externí personalistika
  • posudky kandidátů při výběrových řízeních
  • výběr kandidátů na konkrétní pracovní místo
  • určování temperamentu zaměstnanců a spolupracovníků
  • skladba týmu – perspektiva pracovního kolektivu

Můžeme se setkat osobně nebo spolupracovat na dálku (telefonicky, přes Skype či jiné aplikace). Podrobnosti a podmínky spolupráce najdete na www.klara-pokorna.cz