Astrologická a numerologická poradna

Rádi byste více poznali svou povahu a dispozice/limity k tomu či onomu? Nahlédli na váš vztah k majetku, financím, lidem ve vašem rodinném a pracovním prostředí? Pochopili důvody své nespokojenosti v hlavních oblastech života a poznali svůj hlavní životní úkol? Tak to jste na správném místě:

A s čím vám mohu konkrétně pomoci?

  • popíši vaše osobnostní kvality i slabší aspekty povahy
  • ukáži, na co se při výběru studia či práce nejvíce hodíte
  • vysvětlím váš vztah k majetku, financím, práci a lidem
  • určím společné partnerské cesty
  • popíši vaše současné i budoucí manželství
  • zanalyzuji povahové dispozice členů rodiny
  • vysvětlím tíživé události v minulosti
  • vyberu vhodná data významných životních akcí

A mnoho dalšího…