rinqjnos8336awggnft5bgx1u94wpt

Volba studia a výběr povolání

Metody astrologie a numerologie představují účinný nástroj pro poznání pravého charakteru naší osobnosti. Naše vlohy, nadání, studijní a profesní předpoklady, skryté povahové rysy, vnější projevy, rodinné dispozice nám o naší povaze řeknou mnohé. Tyto informace je možné účinně využít při volbě studia  a výběru povolání.

Pokud bude naše povaha vášnivá a aktivní, měli bychom hledat pracovní příležitosti tam, kde profese vyžaduje odvahu, rozhodnost, vůdčí vlohy a zaujetí pro věc. V případě, že náš charakter bude vykazovat znaky praktičnosti, spolehlivosti a vytrvalosti bude pro nás přirozenější hledat uplatnění v pracovních oblastech, které tyto vlastnosti vyžadují.

Jestliže máme ve své osobnosti zdůrazněné vlastnosti jako je přemýšlivost, bystrost, vnímavost a asertivita, bylo by vhodné je profesně využít. Pokud jsme empatičtí, rádi pomáháme druhým a máme sociální cítění – rozhodně nám bude líp v nějaké sociální a pedagogické oblasti než v obchodní firmě dávající důraz na výsledek.

TYPOLOGIE PRACOVNÍKA A POSTAVENÍ VE FIRMĚ

Analýza typologie typu pracovníka (zaměstnanec či OSVČ), vloh pro podnikání, zhodnocení pracovní výkonosti a finančních předpokladů jsou také velmi dobrým pomocníkem V případě, že nastupujete do nové firmy, je možné vyhotovit “srovnání vy a vaše firma”. Seznámím vás s informacemi o charakteru samotné společnosti – o pracovním prostředí, o finančních a kariérních možnostech či spolupracovnících.

To samé lze udělat v současném zaměstnání nebo podnikání: Zhodnotím celkové klima firmy, vaše postavení v ní, finance, kolektiv a nadřízení. Podobně pokud uvažujete o zahájení (případně ukončení) podnikání, i tady může astrologie a numerologie velmi rychle a efektivně pomoci. 

Pojďme společně zkvalitnit vaše profesní směřování…