Astrologická a numerologická poradna

Všechny zájemce o výklad musím předem upozornit, že v žádném případě nemohu poskytnout informace o lidech, kteří k výkladu nedali jednoznačný souhlas. Všechny rozbory, ke kterým použiji data jiných lidí než tazatele, provádím pouze v takovém rozsahu, abych popsala vztah a osobní interakci s tazatelem. To samé platí pro firemní či podnikatelský výklad – bez jednoznačného souhlasu „zkoumaného“ mohu zpracovat jeho data pouze do té míry, v jaké vstupují do interakce s tazatelem. Pokud zpracovávám partnerský výklad a oba partneři jej požadují společně, mohu zpracovat a předat všechny aspekty, pokud však jeden partner chce „prověřit“ druhého, mohu výklad provést jen do té míry, jak a s jakými klady či zápory druhý partner působí a ovlivní život tazatele. Podobně v rámci firemního výkladu mohu zhodnotit „prověřované“ osoby pouze v tom rozsahu jak mohou ovlivnit či působit na zájem tazatele.