Všechny zájemce o výklad musím předem upozornit, že v žádném případě nemohu poskytnout informace o lidech, kteří k výkladu nedali jednoznačný souhlas. Všechny rozbory, ke kterým použiji data jiných lidí než tazatele, provádím pouze v takovém rozsahu, abych popsala vztah a osobní interakci s tazatelem. To samé platí pro firemní či podnikatelský výklad – bez jednoznačného souhlasu “zkoumaného” mohu zpracovat jeho data pouze do té míry, v jaké vstupují do interakce s tazatelem. Pokud zpracovávám partnerský výklad a oba partneři jej požadují společně, mohu zpracovat a předat všechny aspekty, pokud však jeden partner chce “prověřit” druhého, mohu výklad provést jen do té míry, jak a s jakými klady či zápory druhý partner působí a ovlivní život tazatele. Podobně v rámci firemního výkladu mohu zhodnotit “prověřované” osoby pouze v tom rozsahu jak mohou ovlivnit či působit na zájem tazatele.

Kontakt

Mgr. Klára Pokorná

E-mail: info@klara-pokorna.cz

Tel.: +420 777 938 982

Bankovní spojení: 2200602013/2010

Máte zájem o firemní či individuální poradenství? Pak mi zavolejte nebo využijte můj konktatní formulář.

    Jméno a příjmení:
    Telefon:
    E-mail:
    Doplňující informace:

    Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.