RODINA A DĚTI

 • vyjasním vaše nejbližší rodinné vztahy
 • poukáži na charakteristické dědičné vlastnosti
 • pojmenuji hlavní rodinná témata
 • vysvětlím tíživé události v minulosti

Více informací

PARTNERSKÉ VZTAHY

 • Pomohu vám při výběru partnera
 • Najdu společné partnerské cesty
 • Zanalyzuji předností a limity protějšku
 • Vysvětlím váš vztah k partnerovi

Více informací

ROZBOR OSOBNOSTI

 • Určím vlohy, nadání a charakter
 • Navrhnu možné studijní a profesní cesty
 • Ukáži na problematické oblasti vašeho života
 • Objasním vliv rodinné zátěže na současnost

Více informací

FIREMNÍ PORADENSTVÍ

 • Najdu vhodné kandidáty pro konkrétní pozice
 • Zanalyzuji členy stávajícího týmu
 • Rozeberu data jednatelů či spolupracovníků
 • Navrhnu termíny konkrétních právních úkonů

Více informací

Chcete pochopit hlubší význam vašich životních událostí? - Znáte svou individuální jedinečnost a tvůrčí schopnosti? - Stojíte před důležitým životním rozhodnutím a potřebujete pomoci? - Cítíte napěti v partnerském či jiném blízkém vztahu? - Chcete objasnit vztahy ke společníkům ve firmě, kolegům či zaměstnancům?

Ušetřím vám čas opakováním nevyřešených témat. Napište mi či zavolejte, poradím vám, jak na to…
Zdarma nabízím určení vašeho hlavního životního tématu. Nejlépe mě poznáte, když zkusíte mou službu.

Těším se na vás.

KONZULTACE ZÁKLADNÍ

ROZBOR JEDNOHO DATA NAROZENÍ
Popíši vám stručně vaši osobnost a ukáži na vaše přednosti a limity. Vysvětlím vám, v jaké oblasti můžete čekat komplikace.

300,- Kč

KONZULTACE POKROČILÉ

ROZBOR DVOU AŽ ČTYŘ ZVOLENÝCH DAT
Zhodnotím vaše společné partnerské cesty. Ukáži vám na silné či slabé stránky současného a budoucího partnerství.

600,- Kč

KONZULTACE HLOUBKOVÉ

ROZBOR DVOU AŽ ČTYŘ ZVOLENÝCH DAT
Společně nahlédneme na hlubší vazby v datech vašich nejbližších. Najdeme detaily mnoha životních oblastí a úkolů. Pochopíte hlubší význam dějů kolem vás.

900,- Kč

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

{"number_of_column":"1","number_of_column_desktop":"1","number_of_column_small_desktop":"1","number_of_column_tablet":"1","number_of_column_mobile":"1","auto_play":"true","auto_play_speed":"7000","scroll_speed":"1200","pause_on_hover":"true","infinite_loop":"true","navigation":"true","pagination":"false","swipe_on":"true","mouse_draggable":"true","rtl_mode":"false"}

Helena Kottová

„Dovolte, abych se s vámi podělila o své dojmy ze spolupráce s Klárou: Byl to pro mne zážitek. Aniž jsem popisovala okolnosti a osobnosti, na kterých výklad probíhal, nestačila jsem se divit, jak trefné byly samotné výklady. Zjistila jsem, že nejsem jediná, kdo o mě ví všechno, a to do velkých detailů. Kladla jsem si otázku, jak to ta Klára dělá? No a jediná odpověď, která mne napadá je, že to vlastně ani nechci vědět :-). Ale dělá to sakra dobře. Když si o sobě nelžete do kapsy, tak vše co Klára říká sedí, alespoň u mě to tak bylo…“

manažerka alternativního školství

Martina Opatrná

„Napíšu vám slova svého syna doslovně: přečetl si rozbor, pak se na mně podíval, znovu sklopil zrak k rozboru a se slovy musím si to přečíst ještě jednou, se opětovně začetl. Když dočetl, odložil desky, ve kterých jsem mu rozbor darovala, chvíli, cca 2 minuty, bylo ticho a následně na mne vypálil syn dotaz: „Mámo, co je ta ženská zač, proboha?“ Naštěstí jsem byla otočená zády, velmi mě to rozesmálo, a povídám mu, že ta ženská se věnuje číselným rozborům. Další emotivní výpad: „a ona nás jako zná, jo?“ Říkám, že ne. Synova reakce: „V tom případě je dobrá, sedí to přesně na nás na všechny…“

zdravotní sestra

Klára Dvořáková

„Všechno strašně sedí. Dle mého názoru je váš výklad maximálně pravdivý!!! Řekla jste mi věci, které vím a vy ne!!! Řekla jsi mi věci, které vím a nechci si je připustit a řekla jste mi něco, co mi otevírá oči!!!!“

bankovní úřednice

Kateřina Lančová

„Velice vám děkuji za rozbor celé mé rodiny. Je až neuvěřitelné, jak jste se trefila do našich povah a vztahů. Ne vždy se bohužel jedná o pozitivní skutečnosti, ale takový už je život. Otevřela jste mi oči v mnoha skutečnostech, na které jsem se dívala pouze z jednoho úhlu pohledu. Také mě to přimělo k zamyšlení, co bych měla ve svém životě změnit a dělat jinak, než tomu bylo doposud. Teď už je pouze na mně, zdali své představy proměním ve skutky. Cením si Vaší práce. Už jsem Vaše služby doporučila ve svém okolí a budu tak určitě činit i nadále. Děkuji moc za vše. Určitě jsme se neviděly naposledy :-) .“

personalistka

Kateřina Gambová

"V číselném rozboru, který jste vypracovala písemně pro mou rodinu, jste se dotkla všeho podstatného. Rozbor zahrnuje minulost, současnost i budoucnost, což dává ucelený pohled a člověk začne spojovat věci, které by předtím do souvislosti nedával. Například opakované vzorce chování ve spojení s výchovou rodičů, zdraví atd. Zároveň kam až toto opakované chování může zajít, na co si dát pozor. A také čemu věnovat pozornost, v čem je možné se nejlépe uplatnit."

žena v domácnosti

Osobní

Pojďte společně se mnou vyzkoušet mou nejžádanější službu: Podrobněji se zaměřím na vaše partnerské kvality i slabší aspekty vztahu. Pojmenuji prvky souladu a nesouladu a ukáži vám, jaké dispozice ve vztahu společně rozvíjet. Zhodnotím společné partnerské cesty a určím společná očekávání obou aktérů vztahu.

Firemní

Mé netradiční pojetí personalistiky dokáže vybrat kvalitní kolegy, jako základ každé úspěšné firmy. Pomohu vám porozumět osobnostem zaměstnanců a obchodních partnerů. Zlepším funkčnost týmu, tak aby se jednotliví členové vzájemně doplňovali a efektivně spolupracovali.